Popabs VD, tillika grundare, Staffan Skeppstedt berättar om innovationen som blev starten för företaget och om den oväntade utveckling som den gav upphov till.

Käpphållaren Ingrid

Popabs historia börjar egentligen med min mor Ingrid Skeppstedt. Ingrid var en mycket stilmedveten kvinna med ett stort intresse för kläder och vackra ting. Ett föremål som låg henne varmt om hjärtat var hennes fina träkäpp. Hon tyckte dock att det var svårt att ställa ifrån sig käppen på ett säkert sätt och ofta besvärades hon av att käppen föll i golvet. Jag förstod att en praktisk lösning på detta problem skulle vara mycket välkommen men insåg samtidigt att det var viktigt att denna lösning hade ett utseende som motsvarade min mors högt ställda krav på formgivning.
Att hitta ett sätt att förena funktion och form i en enhetlig produkt var en utmaning som kändes alldeles för spännande för att inte ta sig an! För att avgöra vilka funktioner och egenskaper denna produkt behövde ha formulerade jag tidigt ett antal krav som jag ansåg att den skulle uppfylla. För det första var det viktigt att den gjorde det möjligt att hänga upp käppen på många olika ställen. Därtill skulle den ha lång hållbarhet och inte vara för stor eller tung. Centralt var också att den skulle passa käppar med olika tjocklek och att den skulle vara lätt att fästa på käppen.
Vid den här tiden hade jag ingen erfarenhet av produktutveckling och det krävdes därför mycket arbete för att komma fram till hur produktens grundform skulle se ut för att alla dessa krav skulle kunna tillgodoses. När det sedan gällde målsättningen att göra produkten så attraktiv som möjligt fick jag värdefull hjälp av Håkan Bergqvist på företaget Ergonomidesign. I hans händer förädlades mina idéer, och långsamt formades käpphållaren till den vackra och omtyckta produkt den är i dag.

Popab utvecklas

Under perioden då käpphållaren togs fram innehade jag fortfarande en tjänst inom ett helt annat område och produktutvecklingsarbetet bedrevs på fritiden. Tanken var från början heller aldrig att Popab skulle bli något annat än ett intressant sidoprojekt. Bara en kort tid efter lanseringen av käpphållaren stod det dock klart för mig att jag skulle bli tvungen att fatta ett avgörande beslut kring företagets framtid. Intresset för käpphållaren var nämligen enormt, både i Sverige och utomlands, och snart kom också önskemål om nya produkter.
Det som betydde mest, och som sedermera kom att bli den viktigaste anledningen till att jag till slut valde att satsa helhjärtat på Popab, var dock glädjen jag kände i att kunna göra en insats. Jag har ända sedan företagets grundande haft mycket kontakt med personer som använder våra produkter och har då tagit del av en mängd positiva omdömen och berättelser om hur produkterna har hjälpt dem. Det är oerhört stort att veta att våra produkter gör skillnad i människors vardag och denna vetskap betyder också mycket för drivkraften att ta fram nya produkter.
Det som startade som ett litet sidoprojekt för min mor är i dag ett företag med en mängd produkter och ett stort antal utlandsmarknader. Även om verksamheten ständigt växer och utvecklas är jag mycket mån om att den ursprungliga idén till företaget bevaras och att den genomsyrar vårt arbete. Popabs framgång bygger på insikten att många personer efterfrågar produkter som håller hög klass vad gäller såväl funktion som design och vi kommer bara att vara relevanta så länge vi kan erbjuda detta. Innan en ny produkt godkänns för lansering frågar jag mig själv därför alltid om min mor skulle godkänna den. Det är endast om jag tror att hon skulle tycka om produkten som den kommer ut på marknaden – och får bära hennes namn.