Ägare

Staffan Skeppstedt

Staffan Skeppstedt är pol. mag. samt har en ekonomie licentiatexamen från Stockholms universitet. Före grundandet av Popab var han bland annat ekonomichef på Konsumentverket, Statens bakteriologiska laboratorium, Statens järnvägar och Posten AB.

Martin Skeppstedt

Martin Skeppstedt har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat på KTH och vid universitetet i Köln.

Maria Skeppstedt

Maria Skeppstedt har en civilingenjörsexamen i datateknik från KTH och är doktorand inom medicinsk informatik vid Stockholms universitet.